OPTOKON

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (SEK)

Na základě žádosti stavebníků či jimi pověřených osob poskytujeme v souladu s § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyjádření k existenci technické infrastruktury, včetně uvedení podmínek ochrany dotčených sítí elektronických komunikací a dalších nezbytných údajů pro projektovou činnost a provedení stavby.

Vyplněný formulář žádosti o vyjádření zašlete emailem na adresu: vyjadreni@optokon.com


Náklady spojené se zajištěním jednoho vyjádření k existenci technické infrastruktury:

Negativní vyjádření:         220,00 Kč bez DPH
Koordinační vyjádření:     220,00 Kč bez DPH

Ceník vytyčovacích prací:    

  1. základní rámec/paušální platba/ vytýčení =  4520 Kč bez DPH ( příprava podkladů, max. 4 hod práce, do 50 km výjezd, do 100 bm vytýčení trasy )
  2. vícepráce při vytyčování SEK nad základní rámec:
  • doprava nad základní rámec - 15,00 Kč/km
  • vytýčení nad základní rámec - 700,00 Kč/hod/pracovník
  • vytýčení trasy nad základní rámec - 20,00 Kč/bm

Uvedené ceny jsou bez DPH.