OPTOKON

16. 2. 2023

Současné a budoucí výzvy společnosti OPTOKON, a.s. v oblasti bezpečnosti

Společnost OPTOKON, a.s. je dlouhodobým dodavatelem zodolněných produktů pro výstavbu komunikačních a informačních systémů v armádním prostředí. Cílem produktového portfolia však není pouze samotná hardwarová a softwarová funkcionalita jednotlivých produktů, ale rovněž i komplexní a bezpečná spolehlivost výsledných řešení. „Do našich výrobků podle požadavků zákazníka implementujeme bezpečnostní prvky, které zajistí spolehlivou a zabezpečenou funkcionalitu dodávaných, zákaznických řešení“, říká Ing. Jiří Štefl, ředitel společnosti OPTOKON, a.s. a dodává „za posledních několik let naše společnost uzavřela řadu strategických partnerství, které doplňují naše produktové portfolio o prvky fyzické, provozní a kybernetické bezpečnosti“. 

Přečtěte si také v Review na straně 32

Mezi nativní funkce zodolněné mobilní platformy LMCP patří centrální systém dohledu a diagnostiky. Je určen nejen pro vlastní platformu, ale i pro dohled a diagnostiku všech ostatních ICT komponent v síti. Systém přitom mohou využívat i uživatelé, kteří nejsou odborníci v oblasti komunikačních a informačních systémů. I tito pracovníci si mohou kdykoliv zkontrolovat funkcionalitu sítě a případně pomocí popsaných postupů řešit chybový stav. 

„Systém v základním zobrazení ukáže půdorys prostředku, ve kterém je systém nainstalován, například vojenského vozidla. Obsluha je tak informována nejen o chybovém stavu, ale i o místě, kde se daná komponenta ve vozidle nachází. Tím se urychlí řešení nastalého chybového stavu“ říká Ing. Pavel Pospíchal, technický ředitel společnosti OPTOKON, a.s. 

Kromě provozní bezpečnosti se společnost OPTOKON, a.s. zabývá kybernetickou bezpečností. V této oblasti dlouhodobě spolupracuje se společností Fidelis CyberSecurity. Nevyužívá přitom jen jejich softwarových prvků, ale využívá též úzké spolupráce na odborné úrovni. Bezpečnostní funkce LMCP tak volitelně obsahují účinné nástroje pro detekci kybernetických incidentů. Kromě toho implementují též funkcionality pro generování bezpečnostních reportů, které mohou být efektivně využité během plánování i vyhodnocení příslušné vojenské operace. 
Společným jmenovatelem bezpečných řešení postavených na platformě OPTOKON, a.s. je automatizace, resp. včasná detekce na nastalý provozní či kybernetický incident a automatická a bezprostřední reakce. „Tímto posouváme naše systémy do maximální míry bez-obslužnosti.“ dodává Ing. Pavel Pospíchal. 
Od roku 2022 je společnost OPTOKON, a.s. partnerem společnosti INFODAS, která dodává do modulárních ICT systémů bezpečnostní brány. Ty jsou určené nejen pro stacionární sítě ale i do polních systémů. „Reagujeme tak na zvyšující se potřeby zákazníků na přenos informací mezi různými bezpečnostními doménami a vytváříme tak prostředí pro přenos informací různého typu zabezpečení napříč různými sítěmi“, říká Ing. Jiří Štefl. Produkty společnosti INFODAS dodaly do portfolia společnosti OPTOKON, a.s. finální komplexitu.
Současné bezpečnostní výzvy společnosti OPTOKON, a.s. jsou dále směřovány do efektivních a chytrých řešení. Příkladem je systém FOTAS, který na základě detekce akustických vzruchů v optickém kabelu instalovaném kolem hlídaného perimetru zaznamená veškeré anomálie a narušení. Zásadní výhodou tohoto systému je, že na rozdíl od kamerového systému není potřeba po celém perimetru žádné napájení aktivních prvků, stačí pouze nainstalovat optický kabel, který nic nevyzařuje a nemůže být tedy ani detekován. Toto řešení je ideální pro ochrany perimetrů o rozměrech jednotek až vyšších desítek kilometrů.
 

 

Vývojové oddělené společnost OPTOKON, a.s. v posledních letech zakomponovalo do produktového portfolia hardwarovou podporu strojového učení. „Produkty LMCP tak mohou provozovat aplikace a služby využívající prvky umělé inteligence. Navíc jsme zvýšili provozní teplotu, odolnost a konektivitu těchto zařízeních, což zvyšuje budoucí využití našeho portfolia“, uzavírá krátké představení bezpečnostních novinek v produktovém portfoliu Ing. Jiří Štefl a dodává „naše portfolio od minulého roku též zahrnuje produkt OPTTA, který je svým výkonem určen pro možné strojové učení přímo v polním prostředí. To umožní v budoucnu zavádění zcela nových, nejen bezpečnostních, aplikací a služeb“. 

 

Ing. Tomáš Müller, ředitel ITC Divize OPTOKON, a.s.